+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 4/10 2011

okt 4, 2011

Tilstede: Alle, undtagen Jørgen Eckmann og Alexander Pagh. (Kort referat, da så mange var tilstede)

Dagsorden:

Kort præsentation af alle.

Orientering fra:

Elever: Viste billeder fra undervisningen, de 4 teams m.m.

Lærere: Fortalte om Damhusløb, studerende i praktik, elevrådsvalg, ny struktur på morgensamling, og den kommende studietur.

Ledelse: Orienterede om Tina der er fast souschef, og de arbejdsområder vi har prioriteret at arbejde med. Samarbejdsaftalen med Grøndal Centret bliver ajourført, der er i den forbindelse flere og flere brugere i Grøndal Centret.. Ny IT er indkøbt, nu skal vi bare lære at bruge det rigtigt. Vi indkøber en ekstra backup. Ny database, Access. Markedsføring begynder nu med brochurer, annoncer osv.. Videokamera og Friluftsmobil er indkøbt. Elev fra UIU kommer i praktik. Støtteforeningen, støtte elever der ikke har råd til studietur m.m.
Bestyrelse: ingen bemærkninger.

Økonomisk status p.t. blev gennemgået + økonomi/budget-ønsker for 2012. Budgettet forventes overholdt, ingen særlige bemærkninger. Forslag til budget fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

Sikkerhed/v. Schulle blev gennemgået: Førstehjælp 2010, kanokursus, bassinprøve, sikkerhedsregler på hjemmesiden. Skal vore elever kunne svømme for at sejle i kano m.m.?
Pædagogisk udviklingsarbejde/Udadvendt virksomhed blev præsenteret. På den kommende pædagogiske weekend udvælger vi de områder, vi vil arbejde videre med.
Rekruttering til bestyrelsen: Vi drøftede forskellige muligheder. På næste bestyrelsesmøde kommer vi med et forslag til organisationer/navne der kunne være emner til bestyrelsen.
Personalehåndbog, politikker m.m. Herunder syge-/dagpengepolitik + årsnorm blev debatteret. Vi udarbejder en personalehåndbog, og de vigtigste områder vil blive vendt med souschef, TR og Uddannelsesfonden.
Personaleforhold: Lise fortsat sygemeldt/Malene vikar til sommer.
Evt. Ingen emner.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 6/12 2011 kl. 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde