+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde torsdag d. 24/5 2012

maj 24, 2012

Tilstede: Svend Aage Knudsen, Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek, Mads Henriksen, Lars Lange og Kit Petersen, samt Søren Stenkilde. Afbud fra Bente Holm.

Præsentationsrunde i bestyrelsen:

Jens Boe Nielsen, cand.mag i dansk og idræt, rektor for Nørre Gymnasium er tiltrådt som bestyrelsesmedlem, repræsenterende DHIF. Kirsten Kortbek, lektor ved UCC og cand.scient i humanistisk idrætsterori er tiltrådt som bestyrelsesmedlem. Mathildes mor, Mette Faber, læge og formand for DH’s sundhedspolitiske udvalg, har sendt mail om, at hun er interesseret i at være medlem af bestyrelsen. Søren kontakter Mette Faber, og inviterer hende til næste bestyrelsesmøde. De øvrige medlemmer præsenterede sig også kort. Svend Aage meddelte, at han pga. alder ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Hvis det er muligt for Svend Aage, er han med på det sidste, fælles bestyrelsesmøde til september.

Orientering fra:

Elever (Kit og Lange) fortalte om det vellykkede Special Olympics stævne, og om planlægningen af idrætsdagen d. 6/6. Nævnte desuden, at bruserne ikke er så varme i omkl.

Lærere (Mads) orienterede også om planlægningen af Idrætsdagen, om praktikantbesøg m.m.

Ledelse (Søren) fortalte om leje og istandsættelse af nyt lokale, indbrud hvor alle døre/skabe blev brækket op, og pengeskabet med frimærker/kontanter for 12.000 blev stjålet, samt et videokamera og en mobiltlf. Alt er meldt til Politi/forsikring, og det meste er erstattet. IT-indkøb af bærbare PC’er, Tina er valgt som Idrætsskolens repræsentant i brugerbestyrelsen i GC, besøg her af flere hold praktikanter fra Sydhavnens pæd. seminarium, oprettelse af job med løntilskud m.h.t. at udvikle hjemmesiden og Facebook-siden, samt optage en informationsvideo.
Bestyrelse: Ingen bemærkninger
Elever optaget til skoleåret 2012-13 (se liste). Vi modtog ca. 80 ansøgninger, og har efterfølgende optaget 41 elever (25 fra København, 2 fra Frederiksberg og 14 fra Hovedstadsregionen). En enkelt elev har fortrudt, og vi har optaget en anden i stedet. Vi mangler p.t. blot ét betalingstilsagn.

Årsplan + årsarbejdstid 2012-13 (se bilag) blev godkendt. Som noget nyt har vi droppet at tage på SLIS i 2013, til gengæld deltager vi i en række løb og andre arrangementer. Vi havde en generel drøftelse, om bestyrelsen mente, årsarbejdstid m.m. så fornuftigt ud, og det var bestyrelsen enig i, at det gjorde.

Herunder: bestyrelsesmøder i det nye skoleår 2012-13 fastsættes til følgende 4 dato’er: Torsdag 20/9, torsdag 29/11, torsdag 7/2 og torsdag 30/5, alle dage kl. 17.30.

Varighed af elevernes ophold på Idrætsskolen. Vi drøftede muligheden for at være åbne overfor at kunne gå her som elev lige fra 3 måneder og op til 3 år. Vi blev enige om at fastholde det nuværende koncept med at elever primært går her et skoleår, men være åbne overfor evt. henvendelser om kortere/længere tid.

Udadvendt virksomhed er vores indsatsområde for tiden, og vi arbejder ihærdigt inden for flere områder, som f.eks. udgivelse af CD med 2 af Idrætsskolens egne sange, indspillet og indsunget i pladestudie, vi har planer om at udgive en bog om Idrætsskolen, vi holder kurser for andre institutioner, vi har netop været med på Rehab-messe i Bellacentret, haft besøg af en del praktikanter og til næste skoleår er vi med i flere nye løb og andre aktiviteter.

Økonomisk status p.t. (se bilag) blev godkendt uden bemærkninger. Indtægter/udgifter følger det budgetterede.

Tilbud fra ny revisor (se bilag) blev vedtaget. Vi sparer ca. 11.000/år, og besluttede derfor at skifte fra Bille & Buch-Andersen til ny revisor, Svend Dørffer.

Personaleforhold –uden for referat

Evt. ingen emner

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde