+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde torsdag d. 12/12 2013

dec 12, 2013

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Bente Holm, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Morten Hedegaard, Mads Henriksen og Søren Stenkilde

Afbud: Anette Svendsen

Dagsorden:

Orientering fra:

Elever: Morten fortalte lidt om studieturen, parkour, julefrokost og elevrådet. Han var glad for det hele.

Lærere: Mads orienterede om studieturen til Idrætshøjskolen i Sønderborg, om vores netværksarbejde med andre institutioner, samt om en ide om evt. at lave en konference til Idrætsskolens 20 års jubilæum 1. april 2014. Vi tager emnet op internt i personalegruppen.

Ledelse: Søren orienterede om:

Markedsføring der har høj prioritet p.t. (Brochurer, annoncer, presse, hjemmeside, Facebook, mails, foredrag, tema’er, åbent hus)

IT: Servernedbrud (kostede os 17.000,-) Office 365 som vores nye ”Cloud” baserede system.

Løntilskudsjob (Line + Thomas) der er en stor succes. Vi vil gerne generelt fortsætte med løntilskudsjobs.

Tilsyn/Revas her d. 22/11 –rapport kommer til januar.

Forsikring/sejlads: Nye regler/lov om ansvarsforsikring. Søren undersøger reglerne, vore muligheder, priser på forsikring m.m., og garanterer at vi vil være forsikret inden næste planlagte sejlads til foråret.

Støtteforeningen/ophør: Bestyrelsen besluttede, at vi opløser støtteforeningen, da beløbet vil blive spist op af gebyrer, og vi overfører midlerne (ca. 20.000 kr.) til Idrætsskolens bankkonto primo 2014, og at vi bogfører dem under ”Støtteforeningen” i vores kontoplan. Fremover vil vi forsat støtte f.eks. elever, der ikke har råd til studietur, deltagerbetaling osv. fra denne konto.

TV3 –optagelse + DR1 opfølgning: TV3 har optaget en udsendelse om morgengymnastik her, der vil blive vist på TV3 i julen. DR1 er ved at optage en ny sæson af ”Undskyld vi er her” der vil blive vist til februar.

Bestyrelse: Velkommen til vort nye bestyrelsesmedlem Anders Nielsen. Derudover orienterede Jørn om LEV’s debataften med Jerk Langer om sundhed, hvor også personalet fra Idrætsskolen deltog, og om prisoverrækkelsen til Svend Aage, der fik Københavns kommunes handicappris. Bente meddelte, at hun stopper i bestyrelsen ved udgangen af indeværende skoleår. Søren vil fortsætte sin research m.h.t. at finde pårørende til vore elever, der kunne have lyst til at være i bestyrelsen.

Økonomisk status p.t. blev gennemgået. Vi har haft lidt større indtægter end budgetteret, da ingen elever er holdt op. Vi har brugt lidt mere end budgetteret på personaleuddannelse og kurser (pga. øget indsats vedr. det psykiske arbejdsmiljø, se nedenfor), men forventer noget af det refunderet via Uddannelsesfonden. Vedligeholdelse af kontorinventar er blevet overskredet pga. servernedbrud. Samlet set forventer jeg et lille overskud på årets resultat, til styrkelse af Idrætsskolens egenkapital.

Forslag til budget 2014 blev vedtaget. Vi har fået bekræftet vores tilskud fra Socialforvaltningen i København for 2014.

Overenskomstforhandlinger/lokalaftale –ingen nyheder, da Uddannelsesforbundet og arbejdsgiverorganisationerne ikke er blevet enige, hverken om en ny mødedato, eller om indholdet af overenskomsten.

Personaleforhold og samarbejde: Vi arbejder for tiden målrettet med det psykiske arbejdsmiljø, bl.a. i kraft af følgende aktiviteter:

Ledelsesinitiativer vedr. psykisk arbejdsmiljø/samarbejde på Idrætsskolen:

  • Bestyrelsesmøde 30/5 bl.a. med emnet personaleforhold på dagsordenen
  • Procesdage 24-26/6 bl.a. med valg af ny arbejdsmiljørepræsentant
  • Pædagogisk weekend 26-27/10, med personalekonsulent Michael Rasmussen.
  • MUS-samtaler med alle ansatte november-december-januar
  • Ugentlige ledelsesmøder souschef/forstander med drøftelse af området
  • Personaledag 28/11 vedr. samarbejde/psykisk arbejdsmiljø
  • Kursus 2/12 for lærer/souschef vedr. personalesamarbejde
  • Bestyrelsesmøde 12/12 2013: orientering om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
  • Ny personaledag 23/1 med fortsat arbejde med spørgsmålene/emnerne fra tidligere personaledag
  • Fokus på det psykiske arbejdsmiljø/APV og spørgeskema fra arbejdsmiljørepræsentantens side

Lønforhandling: Forstanders løn med et kvalifikationstillæg blev afklaret på et tidligere møde mellem Søren og Jørn. Sekretærens løn blev aftalt til løntrin 34 uden tillæg. Begges regulering er pr. 1/1 2014.

Evt. –ingen emner

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde