+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde torsdag d. 26/9 2013

sep 26, 2013

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek, Mads Henriksen, Jette W. Nelson, Tina Wallenstrøm, Jeppe Skjerning, Marianne Lenthe, Svend Erik Schultz, Lise Nielsen, Tonni Frandsen, Mariann Hansen, Joan Jacobs og Søren Stenkilde.

Afbud: Bente Holm

Dagsorden:

1. Orientering om årsplan, periodeoversigt, ansvarsområder, årsarbejdstid, den nye årgang elever og elevplaner. Orienteringen blev taget til efterretning, og alle planerne godkendt. De fleste af planerne/oversigterne kan ses på Idrætsskolens hjemmeside.

2. Orientering fra:

• Elever: Fortalte om valg til elevråd/bestyrelse, undervisningen, ture (Furesøen, Strandparkløbet, Glostrupstævnet og Naturdagen)

• Lærere: Præsenterede oplæg fra Nordisk konference om Maritimt friluftsliv og Kropsteater, orienterede om valg af TR/AMR (Mads Henriksen), indkøb af diverse friluftsrekvisitter støttet af Friluftsrådet, og fortalte om friluftsgruppens tur til Sverige.

• Ledelse: Orienterede om at Mic er stoppet, og Joan har overtaget arbejdsopgaven med tøjvask. Vi har ansat 2 i virksomhedspraktik/løntilskud, Thomas som multimediedesigner (arbejde med hjemmeside, Facebook m.m.) og Line som undervisningsassistent i lærergruppen. Frederiksberg kommune har udarbejdet en masterplan på det specialiserede socialområde, der bl.a. drejer sig om at give tilbud til kommunens borgere inden for egen kommunegrænse, ligeledes har nogle af Vestegnens kommuner et samarbejde om dagtilbud til deres kommuners borgere. Levuk i Hillerød har oprettet et idrætsguide-tilbud under STU, i samarbejde med DHIF.

• Bestyrelse: Forslag til evt. nye bestyrelsesmedlemmer: KIFU er bevidste om, at der er en ledig bestyrelsesplads til en repræsentant fra KIFU. Derudover havde Jørn også et par forslag til pårørende, der evt. kunne være interesseret. Søren kontakter dem og spørger. Endelig havde Kirsten et konkret forslag til et bestyrelsesmedlem, som hun spørger.

3. Økonomisk status p.t. blev gennemgået. Idrætsskolen har en sund økonomi, og budgettet vil blive overholdt.

4. Overenskomst: Mads orienterede om overenskomstsituationen set fra Uddannelsesforbundets side, og Søren skitserede kort den proces og de spørgsmål der kan være for Idrætsskolens vedkommende, når overenskomsten er på plads, forhåbentligt ultimo oktober.

5. Evt. –ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde