+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde torsdag d. 6/2 2014

feb 6, 2014

Tilstede: Jørn Jensen, Bente Holm, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Morten Hedegaard, Mads Henriksen og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk og Annette Svendsen

Dagsorden

Årsregnskab 2013 blev gennemgået v/revisor Svend Dørffer. Årsregnskabet var som forventet, og blev godkendt af bestyrelsen. Der kan læses mere om årsregnskabet på hjemmesiden under ”Årsberetning”, og derudover bliver årsregnskabet lagt ud på Tilbudsportalen samt sendt til København, Frederiksberg m.m.

Orientering fra

Elever: Morten fortalte om vinterfriluftsliv, der har været på skitur til Norge.

Lærere: Mads orienterede om de kommende programmer på DR 1, de næste 8 torsdage kl. 21.00, hvor 2. sæson af ”Undskyld vi er her” bliver vist, bl.a. med nogle af vore elever.

Ledelse: Orienterede kort om løntilskudjobs, samt om en spændende bacheloropgave, ”Følelsers betydning”, der er udarbejdet af en af vore vikarer, og lagt ud på vores hjemmeside.

Bestyrelse: Bente Holm stopper efter mange år i bestyrelsen, og i stedet har LEV udpeget Jytte Salbæk som nyt bestyrelsesmedlem. Vi siger tusind tak for indsatsen ! Præsentation af Anders Nielsen er lagt ud på hjemmesiden.

Elevansøgninger pr. d.d.: Vi har p.t. i alt modtaget 36 ansøgninger (24 fra København og 12 fra region Hovedstaden). Der er endnu 3 uger til sidste ansøgningsfrist, så det ser positivt ud.

Økonomisk status p.t. –ingen bemærkninger. Der er ikke så mange posteringer tastet ind på nuværende tid på året, så det består primært af budgettet.

Budget 2014, ingen revideringer

Støtteforeningen: Årsregnskab 2013 samt foreningen/kontoen ophørt. Beløbet på ca. 20.000 er overført til vores almindelige konto, og formålet med de 20.000,- er fortsat at støtte elever, der ikke har råd til deltagerbetaling, studieture, stævner og idrætstøj.

Overenskomstforhandlinger –ingen nyheder, parterne er fortsat ikke blevet enige.

Personaleforhold (uden for referat)

Evt: Idrætsskolens 20 års jubilæum er den 1. april 2014, hvor vi sandsynligvis vil afholde et arrangement med opvisning, film, reception og musik. Bestyrelsen vil naturligvis blive inviteret, når vi når så langt.

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde