+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde torsdag d. 7/2 2013

feb 7, 2013

Tilstede Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek, Mads Henriksen, Inger Helene Adserballe og Søren Stenkilde. Under økonomipunktet endvidere revisor Svend Dørffer.

Afbud: Mette Faber, Bente Holm og Tom Madsen.

Dagsorden:

1.    Økonomi:

•    Årsregnskab 2012 /v. revisor Svend Dørffer. Svend gennemgik årsregnskabet, der har en blank påtegning, og regnskabet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.    Idrætsskolen har en stabil og god økonomi.
•    Budget 2013 blev godkendt af bestyrelsen uden bemærkninger.
•    Støtteforeningens årsregnskab 2012 blev ligeledes godkendt af bestyrelsen.
•    Økonomisk status p.t. blev omdelt, ingen bemærkninger.

2.    Orientering fra:
•    Elever: Fortalte om danseforløb, om Crossfit-træning samt om elevrådsmøde og udarbejdelsen af samværsregler. Evt. vil eleverne gerne have noget om sexualpolitik med i samværsreglerne.
•    Lærere: Orienterede bl.a. om midtvejssamtaler/elevplaner, vores pædagogiske weekend, vinterlivsforløbet og turen til Sverige i uge 8 (hvor alle elever har fået tilskud fra Niels Tøpholms fond), om alle de forskellige praktikanter vi med stor succes har haft den seneste tid, og om samarbejdet med Sydhavnens pædagogseminarium i forbindelse med vores kommende idrætsdag i maj.
•    Ledelse: Orienterede om antal elevansøgninger p.t. (29 fra København, 2 fra Frederiksberg og 15 fra region Hovedstaden) , markedsføring/konkurrence-situationen, åbent hus dagen med rekord-besøg, ny infovideo på hjemmesiden, personalehåndbog og  samværsregler, også på hjemmesiden
•    Bestyrelse –skriver et par linjer om sig selv til hjemmesiden, Søren sender mail rundt. Jørn opfordrede til, at vi næste gang skriver mere detaljeret om f. eks. åbent hus på hjemmesiden. Jens Boe luftede i forbindelse med bl.a. INAS og IPC/Internationale Paralympiske Commite, ideen om idræt på højere niveau for nogle udviklingshæmmede.

3.    Pædagogisk weekend –udadvendt virksomhed: Vi orienterede om vores bogskrivning, hvor vi hver især bidrager med et kapitel, og hvor bestyrelsen på et senere tidspunkt også meget gerne deltage i projektet. Til orientering/kommentering vedhæftes Sørens udkast til en kronik/debatartikel, som I meget gerne må kommentere.

4.    Personaleforhold –intet specielt, udover næsten alle har været ramt af almindelig virus/forkølelse.

5.    Evt.-ingen emner.
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 30. maj kl. 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde