+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde torsdag d. 9/6 2011

jun 9, 2011

Tilstede: Sven Aage Knudsen, Jørn Jensen, Mads Henriksen, Lone Jensen, Alexander Pagh og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jørgen Eckmann og Bente Holm

 Dagsorden

 1. Orientering fra:
 • Elever: Eleverne fortalte om turen til SLIS i Skørping, om værkstedernes idrætsdag på Sundby stadion og lidt om de temaér de netop har været igennem.
 • Lærere: Mads orienterede om ”personaledagen” med idræt og hygge, om arbejdet med elevplanerne, om etisk/faglig debat på baggrund af Kullen-turen samt om det lave vikarforbrug trods Lises fravær.
 • Ledelse: Søren orienterede om skiftet af souschef fra Manne til Tina (herunder arb.områder, se vedhæftede), MUS-samtaler med alle ansatte, øgede krav om resultatdokumentation på Tilbudsportalen, arbejdet med hjemmeside/facebook, samt om afslutningsbogen til alle eleverne.
 • Bestyrelse: Nævnte kort politikeres, forvaltningers og mediers store fokus på besparelser inden for det specialiserede socialområde.
 1. Elever optaget 2011-2012/se navneliste. Derudover holder vi en plads ledig til en evt. elev fra Frederiksberg kommune, der har fået afslag fra kommunen, men anket beslutningen.
 1. Årskalender/årsarbejdstid 2011-2012 blev godkendt, samt skoleårets bestyrelsesmøder fastsat til: Torsdag 15/9 (fælles møde for hele personalet + middag), torsdag 8/12, torsdag 2/2 og torsdag 24/5. Alle dage kl. 17.30.
 1. Økonomisk status p.t: Ny konto oprettet til Uddannelsesfonden. Friluftsgruppens konto vil fremover indeholde både mad, samt ekstra omkostninger i.f.m. friluftsture med overnatning. Budgettet som helhed forventes overholdt.
 1. IT-opgradering + nye møbler til café’en –nævnt i årsregnskab, men ikke i budget. Det blev besluttet at godkende en opdatering af IT-hardware/software i.h.t. vedlagte tilbud på ca. 50.000,- ex. moms. En lidt kraftigere server end den nævnte ville måske være passende. Hvis vi optager en elev mere fra Frederiksberg kommune, vil det på den måde ikke belaste budgettet.
 1. Pilotprojekt ”Grønland”: Bestyrelsen besluttede at sige nej til projektet, da den ikke vil påtage sig det overordnede sikkerhedsmæssige ansvar. På baggrund af bla. Præstø-ulykken vil det være for risikabelt for både de enkelte deltagere samt skolens eksistens, hvis der skulle ske et uheld. Derudover er der følgende øvrige begrundelser for afslaget:
 • Selvom projektet skal være selvfinansierende, er der en risiko for, at nogle kommuner vil kunne føle sig ”forfordelte”, hvis deres elever ikke er med på turen.
 • Idrætsskolens renommé/omdømme vil kunne lide skade, hvis omverdenen får indtryk af, at det primært er velfungerende elever der går på skolen.
 • Normeringen af projektet kan medføre, at det mere eller mindre går ud over de øvrige elever/lærere i en fortsat sårbar personalesituation i.f.m. flere langvarige fravær.
 • Som ”Pilot-projekt” er det meget stort og for voldsomt, man kunne prøve med et mindre projekt som netop et pilotprojekt.
 • Endelig ved de udvalgte elever måske ikke helt, hvad det er de siger ja til.

7.

Diverse arbejdsopgaver: Schulle arbejder som sikkerhedsrepræsentant med en undersøgelse af vores psykiske arbejdsmiljø, sikkerhedsregler, samt evt. jobbytte med UIU. Sikkerhed/regler drejer sig bl.a om følgende opgave:

Sikkerhedsrepræsentanten bør undersøge gældende sikkerhedsregler, samt se om vi p.t. lever op til de pågældende regler. Hvis vi ikke lever op til reglerne, hvad skal der i givet fald til for at vi gør det.

Gældende regler/love på områderne, samt vore interne regler inden for:

 • Færdsel i og på vand (regler, udstyr m.m.)
 • Undervisning i svømmehaller (bassinprøver)
 • Klatring (regler, udstyr)
 • Brug af åben ild, knive, økser, save (regler, udstyr, aflåst kasse)
 • Evt. andre risikobetonede aktiviteter
 • Kørsel med elever i personalets egne biler (regler, forsikring)
 • Idrætsskolens forsikringsbetingelser inden for ovenstående områder.

Alle opgaver er aftalt til at være klar ved skoleårets start til august. Inden for sikkerhed har vi desuden bl.a. taget førstehjælpsprøver, samt planlagt Kano-sikkerhedskursus over 2 dage, og tilmeldt os til bassinprøver i Bellahøj svømmehal. De øvrige lærere har afsluttet diverse arbejdsopgaver med udformning af et nyt ansøgningsskema, søgt om støtte fra udd. fonden, souschefens arbejdsopgaver, spørgsmål på hjemmesiden, Idrætsskolen på Facebook samt Idrætsskolens sang, som blev præsenteret.

8.             Evt. –ingen emner

9.             Evt. personaleforhold uden for referat.

Med venlig hilsen

Søren Stenkilde