+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

Elevplaner

Vi udarbejder individuelle planer for dig, så du får det bedste ud af din tid på Idrætsskolen.

I bestræbelserne på at gøre dit skoleår på Idrætsskolen så udbytterigt som muligt, udarbejder vi en elevplan til dig. Elevplanen består af en kort præsentation af Idrætsskolens tilbud, selve elevplanen med fokuspunkter samt en opsummering ved skoleårets afslutning.

Idrætsskolens grundsyn er kendetegnet ved en optimistisk og positiv holdning til det enkelte individs udviklingspotentiale og en stærk tro på den enkeltes mulighed for livslang udvikling. Denne tilgang præger også elevplanen, hvor vi, med respekt for den enkeltes situation, fokuserer på mulighederne for udvikling og forandring.

Med elevplanen ønsker vi at tydeliggøre både for dig og for os, hvilke kompetencer du eventuelt ønsker at arbejde med, og hvilke vi mener, du kan have udbytte af at arbejde med. På baggrund heraf tilrettelægges dit årsforløb.

Vi håber, du og dit bagland kan få glæde og udbytte af at læse vores overvejelser og betragtninger. Elevplanen er udelukkende et arbejdsredskab til brug for dig og dine lærere på Idrætsskolen, og kan ikke bruges til at træffe beslutninger vedrørende andre forhold i din tilværelse.

Vi vil meget gerne sende elevplanen til orientering til din sagsbehandler/socialrådgiver/hjemmevejleder efter samtykke fra dig. Du og dine pårørende er velkommen til at kontakte os med kommentarer eller spørgsmål.