+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

Om elevrådet

 

Formål

Elevrådet skal varetage elevernes interesse på Idrætsskolen indenfor områderne: frokost, samvær i pauserne og sociale arrangementer som fx. sportsarrangementer, temadage og elevfester.

 

Valg

Elevrådet er rammen om elevernes demokratiske indflydelse på skolens hverdag. Rådet vælges i de 4 teams i starten af skoleåret.

 

Elevrådslæreren

Der er en lærer knyttet til elevrådet. Så hurtigt som muligt efter elevrådet er valgt, er det lærerens opgave at samle rådet og informere om elevrådets muligheder og pligter. Læreren deltager i alle møder, med mindre elevrådet ikke finder det nødvendigt. Det er lærerens opgave at støtte og vejlede elevrådet i deres arbejde, herunder at forberede de 2 bestyrelsesrepræsentanter til bestyrelsesmøderne.

 

Elevrådsvedtægter

  • Elevrådet består af 2 repræsentanter fra hver af de 4 teams.
  • 2 elevrådsmedlemmer udpeges til skolens bestyrelse. De 2 bestyrelses-repræsentanter fra elevrådet har ingen stemmeret i bestyrelsen. Det forventes, at de valgte, evt. med støtte fra elevrådslæreren, forbereder sig til bestyrelsesmøderne. Hvis bestyrelses-repræsentanterne er forhindret i at møde til et bestyrelsesmøde, spørges de andre elevrådsrepræsentanter.
  • Som medlem af elevrådet skal man være opsøgende i sit team før hvert elevrådsmøde. Elevrådet skal sørge for, at alle indkomne forslag bliver behandlet i elevrådet.
  • Det tilstræbes, at læreren i samråd med de 2 bestyrelsesrepræsentanter indkalder til 3 møder i efteråret og 3 møder i foråret. Ved skoleårets start fastsættes datoerne i kalenderen.
  • Læreren skal sammen med rådet udarbejde en dagsorden til møderne.
  • Alle afstemninger i rådet foregår ved almindeligt stemmeflertal. Et medlem af elevrådet kan kræve skriftlig afstemning.
  • Læreren sørger for, at kontoret informeres om mødedatoer.