+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
SENESTE NYT FRA IDRÆTSSKOLEN

Referat af bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 6. maj 2024

maj 7, 2024

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Dorte Mørk, Camilla Draiby, Amanda My Madsen, Frederik Bille Bergholdt, Andreas Reimuth og Søren Stenkilde

Afbud fra: Gert Thomsen, Anders Nielsen og Laura Staun Valentiner

Formøde for bestyrelsen 17.30-18.00

Bestyrelsesmøde 18.00

Dagsorden

 1. Orientering fra
 • Elever: Frederik og Andreas fortalte om studieturen til Højbjerg ved Fårevejle, om frokosten som de generelt er meget tilfredse med, og om at elevrådet gerne vil have flere fællesdage og fælles udflugter, som f.eks. teaterturen til Bellevue Teater – dog er Lavukstock i år på egen hånd for eleverne, selvom et lille hold lærere/elever står for opvarmningen.
 • Lærere: Amanda orienterede om Morten der er holdt op, Mads der er tilbage efter sin skade, Cecilie der er kommet tilbage fra barsel, og Tobias der fortsætter indtil sommer. Ellers god stemning i lærergruppen.
 • Ledelse: Søren orienterede om status på situationen i forhold til forvaltningerne: Vi har indgået en ny et-årig aftale med Socialforvaltningen/BCH vedr. skoleåret 2024-25, tilrettet med vore synspunkter, og derudover afventer vi et evt. udbud til september-oktober. Folkeoplysningsudvalget har godkendt en indstilling, der bekræfter den situation der er beskrevet i sidste bestyrelsesreferat fra 5/2 2024 pkt. 3 m.h.t. opsigelse af vores tilskud, en husleje der svarer til markedsvilkår samt betaling for brug af idrætslokaler i GMC – alt sammen med virkning fra 1. marts 2025. Idrætsskolen har modtaget Gerlev-prisen, se mere her på hjemmesiden under ”nyheder”. Uddannelsesforbundet opsagde vores overenskomst ved nytårstide, med virkning fra 1. april, og de er nu ved at forhandle overenskomster med bl.a. Dansk Erhverv, Daghøjskoleforeningen og AOF, inden de fremsender forslag til overenskomst med os. Vores store 30 års Jubilæumsfestival er onsdag 15/5 10-13.30, hvor alle er velkomne.
 • Bestyrelse: Dorte opfordrede eleverne til at hjælpe hinanden med at fortsætte med at dyrke idræt efter endt ophold på Idrætsskolen. Man kan naturligvis fortsætte i bestyrelsen som repræsentant for de pårørende, selvom man ikke altid er forældre til en aktuel elev på Idrætsskolen. Vi drøftede kort det nye forlig der er indgået på handicapområdet.
 1. Elevoptagelse 2024-25: Vi har i alt optaget 50 elever, 25 fra København og 25 fra kommunerne uden for København. De fordeler sig med 22 kvinder og 28 mænd, 18 er på kørsel, og 12 er helt nye elever, der aldrig har gået her. Vi måtte desværre give 19 afslag, og vi fik afslag på 6 betalingstilsagn.
 2. Årskalender 2024-25 er udsendt, med bestyrelsesmøder 23/9, 9/12, 3/2 samt 5/5, alle mandage kl. 17.30
 3. Økonomisk status p.t. ser fin ud, vi har modtaget ca. halvdelen af årets samlede indtægter. Vi får måske lidt lavere kørselsudgifter end budgetteret, og vi har p.t. ikke modtaget fakturaer for husleje, da Gældsstyrelsen har et nyt system, der ikke kan kommunikere med Københavns kommunes økonomisystem – men vi får den samlede regning, når det fungerer igen.
 4. Revideret budget 2024: Opdateret med det antal regionselever vi har optaget, samt tilskud fra FOS hele kalenderåret. Jeg forventer vi afslutter kalenderåret med overskud.
 5. Personaleorientering – ingen emner udover de af Amanda nævnte.
 6. – Evt. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde er fælles bestyrelsesmøde mandag 23/9 kl. 17.30

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde