+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
SENESTE NYT FRA IDRÆTSSKOLEN

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 4/12 2023

dec 5, 2023

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Gert Thomsen, Anders Nielsen, Camilla Draiby, Dorte Mørk, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt, Andreas Reimuth og Søren Stenkilde

Afbud fra: Laura Staun Valentiner

17.30-18.00 formøde i cafeen

Dagsorden

  1. Orientering fra:
  • Elever – Frederik og Andreas fortalte om den gode stemning blandt eleverne, om elevrådets arbejde, om den store fest for tidligere elever som vi netop har holdt, om elevjulefrokosten med både bowling, banko og lækkert smørrebrød. Endvidere orienterede de om de 4 aktuelle temaer de har nu, nemlig fitness, volleyball, kropsteater og vandring. Dorte opfordrede elevrepræsentanterne til at sætte fokus på, hvordan de kan hjælpe hinanden med at fortsætte med at være idrætsaktive, når skolen slutter.
  • Lærere – Morten fortalte om vores pædagogiske weekend, hvor en konsulent deltog for at hjælpe os med at arbejde videre med bl.a. tillid og trivsel som opfølgning på svarene i vores APV. Vi drøftede udfordringerne mere detaljeret under pkt. 5.
  • Ledelse – ingen bemærkninger
  • Bestyrelse – der var enighed om, at det var et rigtig godt arrangement med vores demonstration på Rådhuspladsen i forbindelse med sparekataloget.
  1. Sparekatalog/udbud – hvad så nu ? – Sparekataloget er jo nu droppet, og efterfølgende har Søren i en fælles mail til BCH og FOS spurgt om følgende: ”Hvad sker der med vores aftale med BCH efter 31/7 2024, hvilke planer om et evt. udbud er der nu, og hvad forventer FOS der sker med vores tilskud vedr. 2024 ?” – vi er fra FOS blevet lovet et udkast til en plan i løbet af en uges tid.
  2. Økonomisk status p.t. blev udleveret på mødet – vi forventer et pænt overskud for 2023 til styrkelse af vores egenkapital, helt i tråd med anbefalingen fra det økonomiske tilsyn: ”Socialtilsynet kan tilslutte sig IVUs bestyrelses målsætning om, at konsolidere tilbuddets egenkapital fra det nuværende niveau svarende til ¼ års drift til et niveau, der svarer til et ½ års drift. Socialtilsynets tilslutning beror blandt andet på risiko og væsentlighed, hvis en større del af personalegruppen har relativ høj anciennitet.”
  3. Fælles bestyrelsesmøde – kort evaluering – der var bred enighed både i bestyrelsen og i lærergruppen om, at vi fortsat vil have et fælles bestyrelsesmøde en gang årligt. Vi overvejer indholdet af mødet, så det bliver så relevant for alle parter som muligt.
  4. Personaleorientering – uden for referat
  5. Evt. – en god debat om frivillige inden for vores arbejdsområde med personer med udviklingshandicap, samt hvordan vi kan dokumentere elevernes udbytte af et ophold på Idrætsskolen.

God jul og godt nytår til alle !

Mvh Søren Stenkilde