+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net
SENESTE NYT FRA IDRÆTSSKOLEN

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 6/2 2023

feb 7, 2023

Tilstede: Jørn Jensen, Gert Thomsen, Anders Nielsen, Camilla Draiby, Dorte Mørk, Laura Staun Valentiner, Frederik Bille Bergholdt, Amanda My og Søren Stenkilde.

Afbud fra: Jens Boe Nielsen, Morten Lyhne og Cecilie Fellow.

Dagsorden

  1. Orientering fra
  • Elever: Frederik fortalte om elevrådsmødet, hvor eleverne ønskede en mere varieret frokost, f.eks. salat med fisk eller flæskestegssandwich. De vil gerne have hele skolen med til et motionsløb, indrette det grønne rum hyggeligere, holde en elevfest, en badmintonturnering og en teamtur. Uge 3 var en fælles kulturuge, og de 4 temafag floorball, vinterliv, funktionel træning og kampkunst er derefter kommet godt i gang.
  • Lærere: Amanda orienterede om elevgruppen, der er relativ homogen i år, om indholdet af vores morgensamling her i uge 6, om vores APV, som Morten har udsendt spørgsmål til (Bestyrelsen ønsker også at se resultatet). Alle lærere har været inviteret til MUS-samtaler. Vi gennemfører desuden her i uge 6-8 en trivselsundersøgelse blandt eleverne, og vi er i gang med en justering/opdatering af vore elevplaner. Vi har haft både elever og studerende i praktik den seneste tid.
  • Ledelse: Søren orienterede om de 10 tema-p-møder vi forventer at holde i år (Emner som trivselsundersøgelse, elevplaner, udbud, APV, billede- og tekstbehandling, pædagogiske tilgange/metoder, diagnoser og specialundervisning samt elevindflydelse/brugerinddragelse), om BCH der vil refundere deltagerbetaling til vore elever for de sidste 3-4 år, og om en huslejestigning på 10 % på vores husleje fra januar 2023.
  • Bestyrelse: Ingen informationer her.

2. Årsregnskab 2022: Årets resultat blev på 426.522 kr, således at egenkapitalen pr. 31/12 2022 er på 3.995.055 kr.

Vi har haft øgede indtægter, da vi har optaget 6 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden, og vi har modtaget lidt større lønrefusion end forventet, og endelig har vi modtaget et engangstilskud fra Socialstyrelsen pga. Corona-nedlukningen, der er gået til aktiviteter for vore elever. Vi har haft øgede udgifter til elevaktiviteter, kørsel med eleverne, lønninger, udbetaling af afspadsering/feriefridage, lærer-PC’ere, lærertøj og negative renter. Endvidere har vi på flere andre områder haft øgede omkostninger pga. den høje inflation.

Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det er rimeligt at forsøge at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 4,5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 4 måneders drift ikke stor nok. Dette har årets økonomiske tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden bakket os helt op i.

3. Økonomisk status p.t.: Vi har allerede modtaget hovedparten af vores tilskud for 1. halvår 2023, og har derfor en pæn likviditet i banken.

4. Budget 2023: Vi har fået bekræftet tilskud fra Socialforvaltningen/BCH for de første 7 måneder af 2023, og Kultur- og Fritidsudvalget/FOS har også bekræftet vores tilskud for hele 2023. Budgettets forudsætninger er i øvrigt:

At vi vinder et kommende udbud! Socialforvaltningens tilskud er budgetteret for et helt år, selvom vi kun har tilsagn på 7 mdr. Vi budgetterer med 25 elever fra København hele året, 26/15 elever fra region Hovedstaden (20 elever hele året=breakeven), årspris 190.000/200.000, 9 lærere, 2 assistenter og en forstander. Dette budget er uden årsvikar, når en lærer er på barsel 1/2 år, og budgettet er uden sekretær/multimediedesigner, og uden deltagerbetalinger fra august 2023, og vikarer kun i begrænset omfang – ej v. første lærer væk.

I forbindelse med budgettet for 2023 besluttede vi, at bestyrelsen vil kontakte Socialborgmesteren, da der endnu ikke er nogen afklaring m.h.t. opsigelsen af vores aftale med Københavns Kommune pga. udbuddet. Vi fortsætter indtil videre alt arbejde på Idrætsskolen som hidtil, både vedrørende personale og elever.

5. Elevansøgninger 2023-24: Status pr. 6. februar 2023:

64 ansøgere i alt, 40 fra København og 24 fra Region Hovedstaden, hvoraf de 15 har betalingstilsagn p.t.

6. Personaleorientering – uden for referat

7.Evt. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 8. maj kl. 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde