+45 38 88 28 46 info@idraetsskolen.net

Sorg- og kriseplan

Sorg- og kriseplanen står tilgængeligt for personalet. Sorg- og kriseplanen er i en rød mappe på lærerværelset. Sorg- og kriseplanen består af konkrete planer for, hvordan personalet på Idrætsskolen skal reagere ved en større ulykke eller dødsfald. Alle medarbejdere skal læse sorg- og kriseplanen og pjecerne, samt skrive under på, at de har læst det.

Planen er udviklet ultimo 2006 i samarbejde med hele skolens personale.

Umiddelbart efter en større ulykke eller dødsfald skal kontaktlærere med særligt ansvar for eleven læse Sorg- og Kriseplanen og pjecerne igen! Ledelsen skal sørge for, at alle nyansatte umiddelbart efter ansættelsen læser sorg- og kriseplanen, samt skriver under på, at de har læst det.

Download og læs Idrætsskolens beredskabsplan her: Beredskabsplan

 

Retningslinier ved udadrettet fysisk adfærd

Som udgangspunkt accepteres vold ikke på Idrætsskolen. Ved riv, spark og slag af mere bevidst karakter skal der fra lærerside reageres umiddelbart efter episoden.

 

Har en lærer overværet episoden er proceduren følgende:

  • Kontaktlæreren eller den ”involverede” lærer går straks sammen med den pågældende elev (den udadrettede) til en samtale med forstanderen. Her klarlægges hændelsesforløbet, hvorefter skolens regler på området og eventuelle konsekvenser af brud på disse understreges.
  • Den/de tilbageblevne lærer(e) tager sig af den krænkede og af en opfølgning i forhold til resten af elevgruppen.
  • Derefter evt. et fælles møde for at afslutte uoverensstemmelsen.

 

Ved episoder, hvor der i modsætning til ovenstående ikke har været et ”lærervidne” er proceduren følgende:

  • En lærer eller flere lærere forsøger at kortlægge hændelsesforløbet gennem samtale med de involverede parter, hvorefter skolens regler på området og eventuelle konsekvenser af brud på disse understreges.
  • Derefter evt. et fælles møde for at afslutte uoverensstemmelsen.

 

Generelt for begge situationer:

  • Efterfølgende informeres de involveredes bosteder om episoden og om skolens videre handlingsstrategi og evt. konsekvenser.
  • Findes det nødvendigt indkaldes til møde med repræsentanter fra elevens bosted.
  • Evt. magtanvendelse vil altid blive indberettet til Københavns kommune som tilsynsmyndighed, samt til elevens hjemkommune.
  • I yderste konsekvens er vold bortvisningsgrund.