Velkommen til Idrætsskolens hjemmeside

Husk, sidste ansøgningsfrist vedr. skoleåret 2016-2017 er fredag d. 26/2 ! Find ansøgningsskema her.

Hvorfor gå på Idrætsskolen ?

Idrætsskolen er for dig, der vil have nye udfordringer i din tilværelse. Prøve en masse idræt. Få nye venner. Nogle elever taber sig, andre kommer i god form og bliver stærkere. Alle lærer nye idrætsgrene at kende. Idrætsskolens grundide er gennem dagligt arbejde med, og undervisning i idræt at tilbyde voksne udviklingshæmmede mulighed for personlig udvikling inden for 4 kerneområder:

• Fysisk –komme i bedre form, blive stærkere, sundere
• Psykisk –prøve nye idrætsgrene, blive modigere
• Socialt –få nye venner
• Idrætskulturelt –deltage i et motionsløb, blive medlem af en idrætsforening

Årgang 2015-16

Vores ønske er også, at du efter at have gået på Idrætsskolen, fortsætter med at dyrke idræt i din fritid.

Idrætsskolen for udviklingshæmmede er et undervisningstilbud til voksne udviklingshæmmede over 18 år. De fleste elever går her et skoleår, fra august måned og frem til slutningen af juni måned året efter. Det er også muligt at gå her mere end et år. Undervisningen foregår mandag til fredag, fra kl. 9 til 14.

Idrætsskolen for udviklingshæmmede er en selvejende undervisningsinstitution, beliggende i Grøndal Multi Center i København NV. Vi er et undervisningstilbud i dagtimerne for voksne psykisk udviklingshæmmede elever i.h.t. SEL § 104. Idrætsskolens grundide er gennem og undervisning i idræt at tilbyde voksne personer med udviklingshæmning mulighed for personlig udvikling indenfor 4 kerneområder: Det fysiske, psykiske, sociale og idrætskulturelle. Vi har ca. 40 elever, og er i alt 11 ansatte.

Læs mere: Hvad er Idrætsskolen ?