Aflysninger !

Øv, øv, øv! Desværre er vi nødt til at lave et lidt kedeligt opslag. Det handler om aflysninger..

På grund af Corona situationen og Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er vi desværre nødt til at aflyse henholdsvis
• Vær-med-dag d. 18.9
• Introturene i uge 41
• Gamle elevers fest d. 19.11

…og det er bare SÅ ærgerligt.. !!!

Samtidig føler vi os taknemmelige for, at vi stadig kan komme i skole, være sammen med gode kammerater og lave en hel masse idræt..

Bad, omklædning, tøj og mundbind !

Kære elever og pårørende.

Som vi talte om på velkomstmødet i går aftes er vi kommet godt fra skolestart, og vi er sikre på at det bliver et super skoleår for holdet. Vi fortalte også, at det fra på mandag den 24. august igen bliver praktisk muligt og sundhedsmæssigt forsvarligt at gå i bad på Idrætsskolen. Det er vi glade for.

Det er desværre stadig ikke muligt at klæde om til idrætstøj på Idrætsskolen om morgenen, på grund af pladsmangel og praktiske omstændigheder. Det betyder, at du fortsat skal møde i idrætstøj og udendørs løbesko hver morgen og at du hver dag skal medbringe en taske med rent almindeligt tøj. Det rene tøj skal du tage på efter bad.

På mandag den 24. august skal du også have lidt ekstra idrætstøj og andet med, som skal være i dit skab på skolen:

OBS: HUSK TYDELIGT NAVN I DET HELE.
1 par allround indendørssko
1 træningsdragt
1 sæt regntøj
1 par badebukser/badedragt
3 håndklæder
Sæbe – shampoo – deodorant – evt. børste/kam
(5 par rene underbukser tager du med på skolen hver mandag. De beskidte tager du med hjem hver fredag).
Håndklæderne vasker vi forsvarligt på skolen, så behøver du ikke at slæbe dem frem og tilbage hver dag.

Derudover har regeringen besluttet, at alle der benytter offentlig transport, skal have mundbind på. Dette kommer også til at gælde ved kørsel med Skovlunde Busser samt bussen til Lavuk med HB. Det betyder, at fra på mandag den 24. august skal alle elever, der benytter ovenstående kørsel, have mundbind på. Det er elevernes eget ansvar og opgave at sørge for, at de medbringer mundbind. Desuden vil vi her på Idrætsskolen anbefale nogle elever at bruge mundbind, mens de er på Idrætsskolen, hvis vi vurderer, at de af forskellige individuelle årsager kunne udgøre en smitterisiko. Dette er ikke noget krav fra vores side, men en opfordring på baggrund af en vurdering fra hver enkelt kontaktlærer.

Med venlig hilsen,
Søren Stenkilde
Forstander

Idrætsskolen skifter navn !

Idrætsskolen skifter navn fra ”Idrætsskolen for udviklingshæmmede” til ”Idrætsskolen – for voksne med udviklingshandicap”. Hvorfor nu det ? Jo, vi vil godt følge den udvikling, der er i samfundet, samt de overordnede beslutninger inden for vores område, som LEV træffer. Vi er alle individer med navne, og når vi anvender samlebetegnelser for grupper af mennesker, er der altid en indbygget risiko for nedværdigende stigmatisering. Omvendt har vi i en konkret politisk og samfundsmæssig sammenhæng brug for betegnelser, der kan beskrive, hvem vi taler om. Udfordringen er dels at finde målgruppebetegnelser, som stempler mindst muligt, dels at holde fast i, at disse betegnelser kun beskriver et specifikt kendetegn ved et menneske – ikke hele mennesket. Denne udfordring forsvinder næppe nogensinde helt. Betegnelsen for vores målgruppe er igennem årene blevet ændret en hel del gange. Vi har i en del år sagt ’mennesker med udviklingshæmning’ – en betegnelse, som gradvist erstattede ’udviklingshæmmede’. Målet med denne bevægelse var at undslippe den latente stigmatisering og stempling, som har forfulgt vores målgruppe i hele det tyvende århundrede – og før. En stempling, hvor mennesker ofte er blevet reduceret til blot at være deres diagnose. Med betegnelsen ’udviklingshæmmede’ kan man således sige, at et enkelt kendetegn ved en person eller en gruppe bliver dominerende. Måske er det et signifikant og tydeligt kendetegn, men problemet er, at et diagnose-fokus ofte sker på bekostning af det fælles og almene, nemlig at vi alle er mennesker. Ved i stedet at tale om ’mennesker med udviklingshæmning’ var signalet netop, at vi ville se mennesket før handicappet.

Nu har LEVs Hovedbestyrelse besluttet, at de vil tage endnu et skridt bort fra diagnose-kategoriseringen. Frem for ’mennesker med udviklingshæmning’ vil de fremadrettet betegne LEVs målgruppe ’mennesker med udviklingshandicap’. Det er der flere overvejelser bag. Som led i deres igangværende fornyelse som organisation gennemførte LEV tidligere på året en undersøgelse blandt medlemmer, interessenter samt blandt pårørende, der ikke er medlemmer af LEV. I undersøgelsen blev respondenterne spurgt, hvilken betegnelse de foretrak at bruge om målgruppen – og her var ’mennesker med udviklingshandicap’ en af de foretrukne muligheder. En del fremhævede i den forbindelse, at ’udviklingshæmning’ har en negativ og nedsættende klang i modsætning til ’udviklingshandicap’.  Dette resultat har spillet en rolle i Hovedbestyrelsens overvejelser.

Men det handler også om selve begrebet ’handicap’. Ved at tale om ’mennesker med handicap’ henviser vi nemlig til et mere dynamisk begreb, der beskriver forholdet mellem en funktionsnedsættelse på den ene side og indretningen af det omgivende samfund på den anden side. Handicapbegrebet understreger, at samfundets indretning i bred forstand har stor betydning for, hvor handicappet et menneske er i forhold til forskellige aspekter af dets tilværelse. Tænk blot på, hvordan den omfattende digitalisering, som det danske samfund aktuelt gennemgår, ligefrem er med til at gøre en masse mennesker med kognitive funktionsnedsættelser ’mere handicappede’.

ULF har også netop besluttet, at de fremover vil anvende ’udviklingshandicap’ frem for ‘udviklingshæmning’, og i Paraidrætten har udviklingshandicap i nogen tid været den foretrukne betegnelse. Det er klart, at ’mennesker med udviklingshandicap’ ikke vil feje ’udviklingshæmning’ af banen fra den ene dag til den anden. Masser af institutioner, bosteder, kommunale initiativer og projekter overalt i landet anvender stadig ”mennesker med udviklingshæmning” eller ”udviklingshæmmede” – og i en periode vil forskellige betegnelser eksistere side om side. For at målrette vores navn endnu mere til vores målgruppe, har vi således i bestyrelsen besluttet at ændre vores navn til ”Idrætsskolen – for voksne med udviklingshandicap”, da alle vore elever er over 18 år.

Kære nye elever !

Vi glæder os meget til at se jer alle til første skoledag på mandag d. 17. august kl. 09.00.

Tirsdag d. 18. august kl. 19-21 har vi velkomstmøde for alle nye elever, pårørende og pædagoger, hvor vi vil orientere om skoleårets forløb.

På grund af Corona-situationen i samfundet her vi bl.a. med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer ændret nogle af vore rutiner en smule:

Alle elever bedes møde op omklædt til idrætstøj hjemmefra, og eleverne kan tage hjem i deres eget tøj eller i idrætstøjet.

Hver elev får sit eget skab, til opbevaring af lidt reserve idrætstøj, idrætssko og værdisager som mobil, pung og nøgler m.m. Alt det tøj, der står på jeres tøjliste, må I godt tage med fra på mandag den 24. august.

Eleverne kan bade på Idrætsskolen.

I pausen får eleverne frugt (bananer) og brød. Hver elev får sin egen individuelle vandflaske.

Frokost portionsanrettes til hver elev, typisk sandwiches eller pastasalat og lignende. Eleverne vil blive opfordret til at spise frokost udendørs, så længe det er godt vejr.

Det nye hold elever på i alt 47 elever vil blive opdelt i 4 teams, med 12 elever i hvert team, der mødes i hver sit separate lokale. Vi holder ikke fælles morgensamling indendørs for hele holdet, og undervisningen vil primært foregå udendørs.

Ved sygdom skal man blive hjemme, også selv ved milde symptomer som forkølelse. Hvis vi vurderer, at en elev på Idrætsskolen er syg, vil vedkommende blive sendt hjem. Hvis en elev her i sommer har været i et land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder rejser til, skal man i 14 dages karantæne efter hjemkomst, inden man kan starte på Idrætsskolen.

Det allervigtigste i denne tid er naturligvis at holde god afstand til andre, og ofte vaske/spritte hænder af.

Derudover har regeringen besluttet, at alle der benytter offentlig transport, skal have mundbind på. Dette kommer også til at gælde ved kørsel med Skovlunde Busser samt bussen til Lavuk med HB. Det betyder, at fra på mandag den 24. august skal alle elever, der benytter ovenstående kørsel, have mundbind på. Det er elevernes eget ansvar og opgave at sørge for, at de medbringer mundbind.

Ovenstående retningslinjer er foreløbig gældende i de første 3 uger, hvor vi har en introperiode, men flere af tiltagene vil sandsynligvis fortsætte længere tid.

Vi håber, at alle trods Corona-situationen vil få et godt og udbytterigt skoleår på Idrætsskolen !

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Forstander

En lille opdatering fra Laurits og NEXS

Kære alle elever og pårørende på Idrætsskolen

Den videnskabelige undersøgelse af eleverne på Idrætsskolen for Udviklingshæmning, har nu kørt i et helt skoleår.

Eleverne har ydet en kæmpe indsats for forskningen, og vores viden om effekten af idræt og bevægelse, for personer med udviklingshæmning. De har været så seje, og vi fra Institut for Idræt og Ernæring, vil gerne takke alle for deres deltagelse!

Resultaterne af undersøgelserne af elevernes sundhedstilstand er delvist bearbejdet, og vi kan blandt andet se at eleverne kommer i bedre form efter 12 uger på Idrætsskolen. Dette ved vi fordi der er en nedgang puls under gangbåndstesten – lavere puls ved den samme belastning, er et tegn på bedre form. De elever, der startede på skolen i august 2019 har i gennemsnit tabt 2 kg fedt hen over året. Det skal dog nævnes at disse resultater, ikke har været igennem fagfællebedømmelse endnu, så vi kan endnu ikke være helt sikre på deres videnskabelige rigtighed. Men sådan er billedet lige nu.

Undersøgelsens sidste fase var, ligesom alt andet, meget påvirket af nedlukningen under COVID19-udbruddet. Men fordi vi gennemførte målinger, da Idrætsskolen startede op igen, har vi mulighed for at undersøge betydningen af nedlukningen. Det er lige nu i gang. I samme forbindelse kan vi fra Institut fra Idræt og Ernærings side oplyse, at vi har fået bevilliget midler af ELSASS fonden. Denne bevilling gør, at vi kan fortsætte undersøgelsen næste skoleår, og (forhåbentligt, 7-9-13), gennemføre undersøgelsen over hele næste skoleår, uden afbrydelser midt i det hele.

Så I vil alle komme til at se mere til undertegnede næste år, og det glæder jeg mig rigtigt meget til.

God sommer til jer alle

Mange Venlige hilsner,

Jacob Wienecke, Lektor, Ph.D Institut for Idræt og Ernæring Integrativ fysiologi Motor Performance and Health Nørre Allé 51 København N wienecke@nexs.ku.dk

Laurits Munk Højberg, Cand.scient Institut for Idræt og Ernæring Integrativ fysiologi Motor Performance and Health Nørre Allé 51 København N lmh@nexs.ku.dk

Videnskabelig undersøgelse

Videnskabelig undersøgelse

Om projektet: ”Idræt, Livsduelighed og Sundhed for personer med Udviklingshæmning”

Siden starten af skoleåret 2019/2020 har Idrætsskolen arbejdet sammen med forskere fra Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet om forskningsprojektet ”Idræt, Livsduelighed og Sundhed for personer med Udviklingshæmning”. Målet med projektet er at klargøre, hvordan længerevarende og inkluderende idrætsundervisning kan være udviklende for elevernes sundhed og trivsel med fokus på deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Som titlen antyder, er projektet tværfagligt og går helhedsorienteret til værks, og anvender metoder fra naturvidenskaben og humanistisk samfundsvidenskab. Denne tværfaglighed er valgt, netop for at kunne belyse alle nuancerne af begrebet ”Livsduelighed”, der dækker over evnen til at imødekomme og klare de udfordringer individet møder i hver dagen. Disse udfordringer kan både have personlig, social og fysisk karakter, derfor vil øgede kompetencer inden for disse områder lede til øget livsduelighed.

 Brugen af metoder fra naturvidenskaben såsom iltoptagelsestests, kropsskanninger, blodprøver, styrke- og balancetest giver os viden om udviklingen af elevernes fysiske sundhed og kompetencer. Interviews med elever, pårørende og undervisere på Idrætsskolen, samt kvalitative observationer af hvordan hverdagen på Idrætsskolen foregår, vil skabe et billede af hvordan elevernes personlige og sociale kompetencer udvikler sig i løbet af opholdet.

Forskerne fra Københavns Universitet forventer at opholdet på IFU leder til øget livsduelighed, både grundet den øgede mængde fysisk aktivitet eleverne udøver. Men også i høj grad grundet Idrætsskolens tilgang til arbejdet med eleverne og skolens fokus på personlig og social udvikling for eleverne, med idrætten som redskab.

Læs mere om projektet her på Københavns Universitets hjemmeside:

https://nexs.ku.dk/forskning/integrativ-fysiologi/forskningsgrupper/motorisk-kontrol-og-sundhed/jl-projekter/bevaegelse-samvaer-og-livsduelighed/