En lille opdatering fra Laurits og NEXS

Kære alle elever og pårørende på Idrætsskolen

Den videnskabelige undersøgelse af eleverne på Idrætsskolen for Udviklingshæmning, har nu kørt i et helt skoleår.

Eleverne har ydet en kæmpe indsats for forskningen, og vores viden om effekten af idræt og bevægelse, for personer med udviklingshæmning. De har været så seje, og vi fra Institut for Idræt og Ernæring, vil gerne takke alle for deres deltagelse!

Resultaterne af undersøgelserne af elevernes sundhedstilstand er delvist bearbejdet, og vi kan blandt andet se at eleverne kommer i bedre form efter 12 uger på Idrætsskolen. Dette ved vi fordi der er en nedgang puls under gangbåndstesten – lavere puls ved den samme belastning, er et tegn på bedre form. De elever, der startede på skolen i august 2019 har i gennemsnit tabt 2 kg fedt hen over året. Det skal dog nævnes at disse resultater, ikke har været igennem fagfællebedømmelse endnu, så vi kan endnu ikke være helt sikre på deres videnskabelige rigtighed. Men sådan er billedet lige nu.

Undersøgelsens sidste fase var, ligesom alt andet, meget påvirket af nedlukningen under COVID19-udbruddet. Men fordi vi gennemførte målinger, da Idrætsskolen startede op igen, har vi mulighed for at undersøge betydningen af nedlukningen. Det er lige nu i gang. I samme forbindelse kan vi fra Institut fra Idræt og Ernærings side oplyse, at vi har fået bevilliget midler af ELSASS fonden. Denne bevilling gør, at vi kan fortsætte undersøgelsen næste skoleår, og (forhåbentligt, 7-9-13), gennemføre undersøgelsen over hele næste skoleår, uden afbrydelser midt i det hele.

Så I vil alle komme til at se mere til undertegnede næste år, og det glæder jeg mig rigtigt meget til.

God sommer til jer alle

Mange Venlige hilsner,

Jacob Wienecke, Lektor, Ph.D Institut for Idræt og Ernæring Integrativ fysiologi Motor Performance and Health Nørre Allé 51 København N wienecke@nexs.ku.dk

Laurits Munk Højberg, Cand.scient Institut for Idræt og Ernæring Integrativ fysiologi Motor Performance and Health Nørre Allé 51 København N lmh@nexs.ku.dk

Yderligere genåbning af Idrætsskolen

Kære elever i botilbud,

På baggrund af nedenstående information fra Borgercenter Handicap, åbner vi nu op på Idrætsskolen for alle vore elever, også for jer der bor i botilbud. I er således velkomne igen fra og med på onsdag d. 27. maj. Vi gennemgår fra vores side elevlisterne, og foretager en faglig vurdering af hver enkelt elev, og ligeledes vil vi bede jer om på bostederne i henhold til informationen fra Borgercenter Handicap at foretage en faglig vurdering, om det er forsvarligt at den enkelte beboer begynder på Idrætsskolen igen. I vil i løbet af mandag-tirsdag den 25-26 maj blive ringet op af jeres kontaktlærer, hvor I vil få yderligere individuel information, og hvor I kan stille spørgsmål.

I bedes alle give os besked senest tirsdag d. 26.maj, om I forventer at begynde igen på Idrætsskolen på onsdag.

For de af jer, der er på kørsel med Skovlunde Busser, bedes I senest i morgen tirsdag 26. maj give os besked, om I forventer at begynde igen på onsdag, og om I således forventer at blive hentet på bostedets adresse. Som udgangspunkt kører vi efter den oprindelige ruteplan, men der kan være nogle tidsmæssige mindre ændringer på baggrund af en lidt ændret rute. Vi vil også gerne vide, hvilke elever der ønsker at køre til Lavuk om eftermiddagen, og på hvilke ugedage.

Læs venligst vores sundhedsfaglige og praktiske retningslinjer i forbindelse med genåbningen på vores nye hjemmeside her:

Vi glæder os meget til at se jer alle igen!

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Information om åbning af dagtilbud i Borgercenter Handicap

Borgere, der er raske og ikke er i risikogruppen for at blive smittet med COVID-19, kan i de fleste tilfælde snart møde op i dagtilbud i Borgercenter Handicap igen.

Vi er glade for at kunne informere dig om, at dagtilbuddene i Borgercenter Handicap åbner igen fra på mandag d. 25. maj 2020. Vi skal stadig passe på hinanden, og genåbningen af dagtilbuddene sker derfor – ligesom genåbningen af resten af landet – ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Den gradvise genåbning af det danske samfund gælder også for københavnere, der er tilknyttet Borgercenter Handicap. Socialudvalget har derfor i dag vedtaget at åbne alle kommunale dagtilbud for borgere, der ikke selv er i risikogruppen for at blive smittet med COVID-19 – og også selvom de bor på botilbud med andre borgere, der er i risikogruppen.

Gradvis åbning af dagtilbud

Åbningen af dagtilbuddene starter på mandag d. 25. maj, men det er dog ikke ensbetydende med, at alle brugere af dagtilbud i Borgercenter Handicap kan møde op i deres dagtilbud fra på mandag.   Socialudvalget har besluttet, at det er det enkelte botilbud, som ud fra en faglig vurdering, beslutter hvilke beboere, der kan sendes i dagtilbud. Der kan være tale om botilbud, hvor der bor borgere i særlige risikogrupper og det kan gøre, at det ikke er alle – eller overhovedet nogen – der får tilbudt at starte op i deres dagtilbud.     Det kræver en del forberedelse at åbne dagtilbuddene op igen på en måde, der følger sundhedsmyndighedernes anvisninger. I Borgercenter Handicap er vi i gang med at gøre klar på dagtilbuddene, så vi kan tage imod alle vores brugere på forsvarlig vis. Vi skaffer ekstra lokaler, sørger for øget rengøring, indretter efter myndighedernes anvisninger og ansætter også flere medarbejdere.   Vi ønsker, at det skal være trygt for dig og dine pårørende at møde op i dit dagtilbud igen. Og der er stor forståelse for, at det kan kræve lidt tilvænning og ekstra hjælp, hvis du fremover muligvis skal møde op i nye lokaler og med nye medarbejdere. Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe, planlægge og guide, så du og resten af vores brugere af dagtilbuddene får en tryg opstart igen.

Hvad sker der nu? Du og dine pårørende vil blive kontaktet hurtigst muligt med henblik på at planlægge, hvornår og hvordan du bedst kommer tilbage til dit dagtilbud. Tak for din forståelse for, at vi i Borgercenter Handicap gør vores bedste for at give dig den bedst mulige hverdag på trods af omstændighederne og myndighedernes retningslinjer. Vi glæder os meget til at se dig igen! Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til lederen af dit dagtilbud.

Med venlig hilsen Borgercenter Handicap, Socialforvaltningen”

Gradvis genåbning den 18. maj

Vi har nu haft bestyrelsesmøde på Idrætsskolen, og vi har besluttet, at vi begynder med en gradvis genåbning af Idrætsskolen fra på mandag den 18. maj, hvilket vi glæder os meget til.

Bestyrelsens beslutning følger både regeringens og Københavns kommunes genåbningsplaner for dagtilbud, hvor der i øjeblikket arbejdes på en plan for genåbningen af bl.a. dagtilbuddene i Borgercenter Handicap.

Til en begyndelse åbnes dagtilbuddene i maj langsomt op for borgere som er hjemmeboende eller bor i egen selvstændig bolig. Der er ikke lagt noget fast endnu, men der er forhåbninger om, at også nogle borgere, der bor på botilbud, fra start juni kan modtage dagtilbud efter en individuel vurdering. Det hele afhænger og beror på vurderinger fra sundhedsmyndighederne og anbefalinger herfra.

Det betyder at elever, der bor på bosteder/bofællesskaber, desværre ikke må starte på skolen den 18. maj. Hvis eleven på skift har boet på bosted og hos forældre, kan man heller ikke starte endnu.

Vi skal i den kommende periode kun have udendørs idræt, ingen kontaktsport, og i små grupper med 1 lærer og 5 elever. I realiteten bliver grupperne jo mindre, da ikke alle elever kan begynde – nogle bor i bofællesskaber, hvor der fortsat er besøgsforbud, og I må ikke komme. Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og genåbningen vil sundhedsmæssigt komme til at ske fuldt forsvarligt.

Fra mandag den 18. maj genåbner skolen for elever der ikke bor på bosteder, dvs. hjemmeboende hos forældre, samt jer der bor i egen lejlighed. I denne første fase vil Grøndal Multi Center kun være delvist åbent, men naturligvis med adgang til toiletter.

Der vil på baggrund af en individuel vurdering være enkelte elever, hvor det vurderes af enten jer eller os, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt eller hensigtsmæssigt, at vedkommende starter nu. Det vil blive klarlagt ved en telefonsamtale med jeres kontaktlærer.

Fra mandag den 8. juni: Yderligere genåbning, hvor indendørs idræt bliver tilladt, hvilket betyder, at Grøndal Multi Center nok åbner mere ”officielt” op, men hvor meget ved vi ikke p.t. Fra denne dato håber vi på, at også nogle elever fra bosteder kan/må møde op, men det er jo ikke op til os at beslutte, I vil naturligvis være meget velkomne, hvis I må komme for jeres kommune/bosted.

Hvad angår kørsel med Skovlunde Busser, bedes I senest i morgen onsdag 13. maj give os besked om, hvilken adresse I ønsker at blive afhentet på, så vil vi sammen med Skovlunde Busser efterfølgende se på, om det kan lade sig gøre. Som udgangspunkt kører vi efter den oprindelige ruteplan, men kan evt. lave mindre ændringer på baggrund af jeres ønsker m.h.t. adresser. Vi vil også gerne vide, hvilke elever der ønsker at køre til Lavuk om eftermiddagen, og på hvilke ugedage.

Læs venligst vores sundhedsfaglige og praktiske retningslinjer i forbindelse med genåbningen her:

I vil i løbet af tirsdag den 12. maj blive ringet op af jeres kontaktlærer, hvor I vil få yderligere individuel information, og hvor I kan stille spørgsmål.

Sundhedsfaglige og praktiske retningslinjer når Idrætsskolen åbner igen

Første åbningsdag

Eleverne møder og tager hjem i det samme tøj, dvs. de klæder ikke om første dag (de går IKKE i bad på skolen).

I grupperne taler vi med eleverne om Idrætsskolen og Coronasituationen, og om hvordan vi vil håndtere det her på skolen, bl.a. ved at holde afstand, håndhygiejne, frugt, vand, frokost, hold, program for nu m.m.

Undervisning i hygiejne (håndvask, afspritning, afstand, host/nys i ærmet osv.)

Eleverne får deres idrætstøj m.m. med hjem, så de fremover kan møde op omklædte

Ankomst:

Ankomst/morgen samt hjemtur/eftermiddag planlægges så alle ikke stimler sammen

Busser ankommer/markeret med X med god afstand – Cecilie koordinator

Selvtransporterende elever – i ”kø” med 2 meters afstand ved indgangen

Kontaktlærere følger deres elever til mødestedet (her afsprittes)

Mødesteder:

Ved godt vejr – fodboldbanerne – 4 steder markeret med kegle og skilte.

Ved dårligt vejr – 4 seperate lokaler: Friluftrum, Multirum, Elevrum, Cafe, pigeomklædning og grønne rum.

Afgang:

Selvtransporterende elever sendes hjem med 5 minutters intervaller 13.45-14.00

Kørselselever samles udenfor ved X, med afstand. (Lavuk/Skovlunde Busser)

Praktisk:

Vandautomat lukkes – Vi har rigeligt med individuelle vandflasker med navneskilte på til hver elev

Benyt så mange toiletter/håndvaske i GMC som muligt – der er umiddelbart tæt på Idrætsskolen ca. 11 håndvaske og omkring 18 toiletter fordelt på 4 rum. Derudover er der flere toiletter i hele Grøndal Multi Center.

Elever skal ikke klæde om – skal møde omklædt/gå hjem i idrætstøj

Eleverne skal ikke bade på Idrætsskolen

Ikke aflevere værdisager i fælles kasse – men til gruppelæreren

Hvert hold egne rygsække med

Frugt – kun bananer – Ingen rugbrød

Frokost – individuelle sandwiches eller pastasalat (portionsanrettet i bokse)

Hver undervisningsdag afsluttes med at desinficere dagens rekvisitter.

Rengøring forstærkes/flere gange ugentligt/Sjællandsk Rengøring

Afspritning af alle kontaktpunkter 2 x dagligt/Lilian

Skraldespande tømmes mindst en gang pr. dag/Lilian

Lærermøder/personalemøder udendørs når muligt, ellers i caféen

Generelle retningslinjer

Håndvask – ofte og grundigt – mindst hver 2. time, og efter toiletbesøg, spisning osv. Brug alle toiletter i GMC

Afspritning af hænder – ofte – mindst hver 2. time

Informationsplakater om Covid-19 opsat alle relevante steder

Ved sygdom – bliv hjemme, selv ved milde symptomer som forkølelse

Ved sygdom på skolen – eleven sendes hjem

Evt. elever i risikogruppen – gennemgås/vurderes af hvert enkelt team

Holde afstand – 2 meter – gælder alle – i Skovlunde Busser/Lavuks bus max. 1 person pr. dobbeltsæde

Borde/stole – placeres m. 2 meters afstand

Der tildeles et rum fast pr. gruppe (En lærer/5 elever)

Det tilstræbes at eleverne ikke henter ting i omklædningsrummene

Ingen fælles morgensamling – men holdes en lærer/5 elever

Al undervisning udendørs i små grupper (En lærer/5 elever)

Undgå fysisk kontakt, ingen kontaktsport

Undgå at grupperne mødes

Forskudte pauser

Videnskabelig undersøgelse

Videnskabelig undersøgelse

Om projektet: ”Idræt, Livsduelighed og Sundhed for personer med Udviklingshæmning”

Siden starten af skoleåret 2019/2020 har Idrætsskolen arbejdet sammen med forskere fra Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet om forskningsprojektet ”Idræt, Livsduelighed og Sundhed for personer med Udviklingshæmning”. Målet med projektet er at klargøre, hvordan længerevarende og inkluderende idrætsundervisning kan være udviklende for elevernes sundhed og trivsel med fokus på deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Som titlen antyder, er projektet tværfagligt og går helhedsorienteret til værks, og anvender metoder fra naturvidenskaben og humanistisk samfundsvidenskab. Denne tværfaglighed er valgt, netop for at kunne belyse alle nuancerne af begrebet ”Livsduelighed”, der dækker over evnen til at imødekomme og klare de udfordringer individet møder i hver dagen. Disse udfordringer kan både have personlig, social og fysisk karakter, derfor vil øgede kompetencer inden for disse områder lede til øget livsduelighed.

 Brugen af metoder fra naturvidenskaben såsom iltoptagelsestests, kropsskanninger, blodprøver, styrke- og balancetest giver os viden om udviklingen af elevernes fysiske sundhed og kompetencer. Interviews med elever, pårørende og undervisere på Idrætsskolen, samt kvalitative observationer af hvordan hverdagen på Idrætsskolen foregår, vil skabe et billede af hvordan elevernes personlige og sociale kompetencer udvikler sig i løbet af opholdet.

Forskerne fra Københavns Universitet forventer at opholdet på IFU leder til øget livsduelighed, både grundet den øgede mængde fysisk aktivitet eleverne udøver. Men også i høj grad grundet Idrætsskolens tilgang til arbejdet med eleverne og skolens fokus på personlig og social udvikling for eleverne, med idrætten som redskab.

Læs mere om projektet her på Københavns Universitets hjemmeside:

https://nexs.ku.dk/forskning/integrativ-fysiologi/forskningsgrupper/motorisk-kontrol-og-sundhed/jl-projekter/bevaegelse-samvaer-og-livsduelighed/

Sundhedsstyrelsens vejledning om Coronavirus

Sundhedsstyrelsens vejledning om Coronavirus

Sundhedsstyrelsens vejledninger:

 

Forebyg smitte fra coronavirus

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Hold afstand
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
  • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte.

På grund af ovenstående vejledning fra Sundhedsstyrelsen, vil vi henstille til, at elever der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion, ikke møder op på Idrætsskolen, men bliver hjemme til de er raske.

Hvis vi på Idrætsskolen vurderer, at en elev har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion, vil vedkommende blive sendt hjem i en taxa på Idrætsskolens regning.