Sundhedsfaglige og praktiske retningslinjer

Første skoledag

Eleverne møder og tager hjem i det samme tøj, dvs. de klæder ikke om (de går IKKE i bad på skolen).

I grupperne taler vi med eleverne om Idrætsskolen og Coronasituationen, og om hvordan vi vil håndtere det her på skolen, bl.a. ved at holde afstand, håndhygiejne, frugt, vand, frokost, hold, program for nu m.m.

Undervisning i hygiejne (håndvask, afspritning, afstand, host/nys i ærmet osv.)

Ankomst:

Ankomst/morgen samt hjemtur/eftermiddag planlægges så alle ikke stimler sammen

Busser ankommer/markeret med X med god afstand – Mads koordinator

Selvtransporterende elever – i ”kø” med 2 meters afstand ved indgangen

Kontaktlærere følger deres elever til mødestedet (her afsprittes)

Mødesteder:

Ved godt vejr – fodboldbanerne – 4 steder markeret med kegle og skilte.

Ved dårligt vejr – 4 separate lokaler: Friluftrum, Multirum, Elevrum og grønne rum.

Afgang:

Selvtransporterende elever sendes hjem med 5 minutters intervaller 13.45-14.00

Kørselselever samles udenfor ved X, med afstand. (Lavuk/Skovlunde Busser)

Praktisk:

Vandautomat lukkes – Vi har rigeligt med individuelle vandflasker med navneskilte på til hver elev

Benyt så mange toiletter/håndvaske i GMC som muligt – der er umiddelbart tæt på Idrætsskolen ca. 11 håndvaske og omkring 18 toiletter fordelt på 4 rum. Derudover er der flere toiletter i hele Grøndal Multi Center.

Elever skal ikke klæde om – skal møde omklædt/gå hjem i idrætstøj

Eleverne skal ikke bade på Idrætsskolen

Ikke aflevere værdisager i fælles kasse – men til teamlæreren

Hvert hold egne rygsække med

Frugt – kun bananer

Frokost – individuelle sandwiches eller pastasalat (portionsanrettet i bokse)

Hver undervisningsdag afsluttes med at desinficere dagens rekvisitter.

Rengøring forstærkes/flere gange ugentligt/Sjællandsk Rengøring

Afspritning af alle kontaktpunkter 2 x dagligt/Lilian

Skraldespande tømmes mindst en gang pr. dag/Lilian

Lærermøder/personalemøder udendørs når muligt, ellers i caféen

Generelle retningslinjer

Håndvask – ofte og grundigt – mindst hver 2. time, og efter toiletbesøg, spisning osv. Brug alle toiletter i GMC

Afspritning af hænder – ofte – mindst hver 2. time

Informationsplakater om Covid-19 opsat alle relevante steder

Ved sygdom – bliv hjemme, selv ved milde symptomer som forkølelse

Ved sygdom på skolen – eleven sendes hjem

Evt. elever i risikogruppen – gennemgås/vurderes af hvert enkelt team

Holde afstand – 2 meter – gælder alle – i Skovlunde Busser/Lavuks bus max. 1 person pr. dobbeltsæde

Borde/stole – placeres m. 2 meters afstand

Der tildeles et rum fast pr. gruppe

Det tilstræbes at eleverne enkeltvis henter ting i omklædningsrummene

Ingen fælles morgensamling – men holdes teamvis

Al undervisning udendørs i små teams

Undgå fysisk kontakt, ingen kontaktsport

Undgå at grupperne mødes

Forskudte pauser

Videnskabelig undersøgelse

Videnskabelig undersøgelse

Om projektet: ”Idræt, Livsduelighed og Sundhed for personer med Udviklingshæmning”

Siden starten af skoleåret 2019/2020 har Idrætsskolen arbejdet sammen med forskere fra Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet om forskningsprojektet ”Idræt, Livsduelighed og Sundhed for personer med Udviklingshæmning”. Målet med projektet er at klargøre, hvordan længerevarende og inkluderende idrætsundervisning kan være udviklende for elevernes sundhed og trivsel med fokus på deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Som titlen antyder, er projektet tværfagligt og går helhedsorienteret til værks, og anvender metoder fra naturvidenskaben og humanistisk samfundsvidenskab. Denne tværfaglighed er valgt, netop for at kunne belyse alle nuancerne af begrebet ”Livsduelighed”, der dækker over evnen til at imødekomme og klare de udfordringer individet møder i hver dagen. Disse udfordringer kan både have personlig, social og fysisk karakter, derfor vil øgede kompetencer inden for disse områder lede til øget livsduelighed.

 Brugen af metoder fra naturvidenskaben såsom iltoptagelsestests, kropsskanninger, blodprøver, styrke- og balancetest giver os viden om udviklingen af elevernes fysiske sundhed og kompetencer. Interviews med elever, pårørende og undervisere på Idrætsskolen, samt kvalitative observationer af hvordan hverdagen på Idrætsskolen foregår, vil skabe et billede af hvordan elevernes personlige og sociale kompetencer udvikler sig i løbet af opholdet.

Forskerne fra Københavns Universitet forventer at opholdet på IFU leder til øget livsduelighed, både grundet den øgede mængde fysisk aktivitet eleverne udøver. Men også i høj grad grundet Idrætsskolens tilgang til arbejdet med eleverne og skolens fokus på personlig og social udvikling for eleverne, med idrætten som redskab.

Læs mere om projektet her på Københavns Universitets hjemmeside:

https://nexs.ku.dk/forskning/integrativ-fysiologi/forskningsgrupper/motorisk-kontrol-og-sundhed/jl-projekter/bevaegelse-samvaer-og-livsduelighed/